Stanje projekta

Iz diskusije o prostorski problematiki IJS na Strateških dnevih 2022 je izšla želja in potreba, da se IJS prostorsko razvija na obeh lokacijah, na Jamovi oz. Mencingerjevi in na Reaktorskem centru v Podgorici. Glede na prve razgovore z vodji enot, se bo s selitvijo posameznih enot in aktivnosti iz Jamove na Reaktorski center, v obstoječih stavbah na Jamovi sprostilo kar nekaj prostora. Povsem nov prostor, IJSplus, pa bo nastal na Mencingerjevi ulici.

IJS je k projektu IJSplus pristopil z široko vključujočim procesom v obliki uporabniške raziskave in kokreacijskega procesa. Na ta način smo vsem omogočili sodelovanje pri oblikovanju uporabniških izhodišč, ki bodo vodila delo arhitektov pri pripravi idejne arhitekturne rešitve.

V okviru projekta IJSplus smo izvedli uporabniško raziskavo: zbrali in popisali smo preko 550 insightov = vpogledov v potrebe in izzivov različnih skupin deležnikov (preko intervjujev in individualni oddaji vpogledov). Rezultati so bili predstavljeni na predstavitvi inovacijskih smernic (12.6.2023).
Nadaljevali smo s kokreacijskim procesom v obliki delavnice za zbiranje uporabniških izhodišč (26.6.2023).
Druge kokreacijske delavnice so se udeležili člani delovne skupine IJSplus, namenjena je bila konkretizaciji enotnih uporabniških izhodišč (10.7.2023).
Sledi: priprava arhitekturnega brief-a na podlagi uporabniških izhodišč.

Potek procesa uporabniške raziskave in kokreacijskega procesa za pripravo arhitekturnega brief-a in posamezni koraki bodo predstavljeni na tem mestu.

Delovna skupina IJSplus: Aleš Cesar, Sašo Džeroski, Peter Jeglič, Martina Knavs, Tadej Petrič, Sašo Šturm, Hana Uršič Nemevšek, Igor Vaskivskyi, Boštjan Zalar, Rok Žitko.

Več informacij: martina.knavs@ijs.si


Znanstveno tehnološke aktivnosti

 

Svetovni

kvantni dan,

10.–17. 4. 2024

Aktivnosti

  • Slovene Quantum technology community: http://www.qutes.si/
  • Mesoscopic quantum simulators more
  • Quantum – classical interface more
  • Nonequilibrium quantum systems more
  • Electric and spin transport in quantum dots, wires and other nano- structures more
  • Quantum-dot cellular automata more
  • Quantum spin systems more
  • Programming tools more
  • Cold atoms more
  • Spin Thermal transport more
  • Quantum computing more
  • Collaborative Robotics more
  • …..