Stanje projekta

Iz diskusije o prostorski problematiki IJS na Strateških dnevih 2022 je izšla želja in potreba, da se IJS prostorsko razvija na obeh lokacijah, na Jamovi oz. Mencingerjevi in na Reaktorskem centru v Podgorici. Glede na prve razgovore z vodji enot, se bo s selitvijo posameznih enot in aktivnosti iz Jamove na Reaktorski center, v obstoječih stavbah na Jamovi sprostilo kar nekaj prostora. Povsem nov prostor, IJSplus, pa bo nastal na Mencingerjevi ulici.

Kot predstavljeno na inforamtivnem dogodku 14. aprila 2023, bomo v naslednji fazi zbrali in popisali insighte = vpoglede v potrebe, poglede in izzive različnih skupin deležnikov. Ta proces bo potekal v obliki uporabniške raziskave in kokreacijskega procesa za pripravo arhitekturnega brief-a. Skupaj z IJS ga bo izvajalo podjetje Sito d.o.o.

Nekateri izmed vas boste povabljeni za sodelovanje na intervjuju, drugi boste povabljeni k oddaji insightov preko aplikacije ali pa k sodelovanju na delavnici. Prav vsi pa boste imeli priložnost sodelovati pri konkretizaciji enotnih uporabniških izhodišč, ki bodo vodila delo arhitektov pri pripravi idejne arhitekturne rešitve.
Potek procesa uporabniške raziskave in kokreacijskega procesa za pripravo arhitekturnega brief-a in posamezni koraki bodo predstavljeni na tem mestu.

Več informacij: martina.knavs@ijs.si


Znanstveno tehnološke aktivnosti

 

Svetovni

kvantni dan,

14. 4. 2023

Aktivnosti

  • Slovene Quantum technology community: http://www.qutes.si/
  • Mesoscopic quantum simulators more
  • Quantum – classical interface more
  • Nonequilibrium quantum systems more
  • Electric and spin transport in quantum dots, wires and other nano- structures more
  • Quantum-dot cellular automata more
  • Quantum spin systems more
  • Programming tools more
  • Cold atoms more
  • Spin Thermal transport more
  • Quantum computing more
  • Collaborative Robotics more
  • …..