IJS_logo_Slo_Web-02

Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

IJS_logo_Slo_Web-02

Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

IJS_logo_Slo_Web-02

Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

IJS_logo_white-02Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

IJS_logo_white-02Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

IJS_logo_white-02Empty space

Svetloba | Snov | Kvanti

Vse se prepleta

POSLANSTVO

Center za svetlobo, snov in kvante (JSIplus) bo Sloveniji omogočil, da s svojo izjemno znanstveno odličnostjo na visokotehnoloških področjih fizike, kemije in materialov postane vodilna v svetovnem merilu pri uporabi kvantnih pojavov v medicini, elektroniki, na področju energije in trajnostnih tehnologij.

VIZIJA

Slovenijo v desetih letih umestiti med vodilne v Evropi na področju kvantnih tehnologij. Začeti novo obdobje sodelovanja med nacionalnimi organizacijami in pobudami.

Odpreti nove priložnosti za uvrstitev Slovenije med vodilne države v raziskavah in inovacijah.

VREDNOTE

Digitalna preobrazba, trajni učinki na družbo in medsektorska prepletenost. Zaradi neomejenega obsega aplikacij je vrednost kvantne tehnologije neprecenljiva.

CILJI

Ustvariti fizični prostor, kjer se lahko raziskovalna dejavnost, industrija in širša javnost srečujejo ter skupaj obravnavajo nove izzive, ki se na svetovni ravni pojavljajo v medicini, elektroniki ter na področju energije in trajnostnega razvoja.

Temeljna znanost sooblikuje prihodnost

 

IJSplus prinaša nove PRILOŽNOSTI za uvrstitev Slovenije med VODILNE DRŽAVE V RAZISKAVAH IN INOVACIJAH.
Nesporno je, da temeljna znanost bistveno prispeva k povečanju produktivnosti in inovativnosti. Napredek se na praktični ravni odraža v novih izdelkih, novih industrijah, novih tehnoloških rešitvah in novih delovnih mestih. Temeljna znanost torej gradi prihodnost.
Krepitev sodelovanja med raziskovalnim in tehnološkim sektorjem ter gospodarstvom je najučinkovitejša v okoljih, kjer je malim in srednje velikim podjetjem omogočen dostop do raziskovalne infrastrukture in vodilnih znanstvenikov, predanih svojemu delu.
Kriza, povezana s pandemijo covida-19, je pokazala, kako reševanje nepredvidenih družbenih izzivov privede do sprememb, postavlja in pospešuje trende ter odpira nove priložnosti. Zdaj, ko si lahko predstavljamo, kakšno bo življenje po koncu pandemije covida-19, so pred nami različni gospodarski, zaposlitveni in trajnostni izzivi.
Raziskovalna dejavnost je ključna za reševanje problemov, povezanih s podnebnimi spremembami, ekologijo in prihodnjimi potrebami po energiji. Z njo uresničujemo vizijo boljše prihodnosti, saj omogoča uresničevanje znanstvene odličnosti države z inovacijami, izdelki in procesi, ki krepijo nacionalno gospodarstvo in pripomorejo k temu, da temelji na znanju in mednarodni konkurenčnosti.
Mission

Temeljna znanost sooblikuje prihodnost

 

Mission
IJSplus prinaša nove PRILOŽNOSTI za uvrstitev Slovenije med VODILNE DRŽAVE V RAZISKAVAH IN INOVACIJAH.
Nesporno je, da temeljna znanost bistveno prispeva k povečanju produktivnosti in inovativnosti. Napredek se na praktični ravni odraža v novih izdelkih, novih industrijah, novih tehnoloških rešitvah in novih delovnih mestih. Temeljna znanost torej gradi prihodnost.
Krepitev sodelovanja med raziskovalnim in tehnološkim sektorjem ter gospodarstvom je najučinkovitejša v okoljih, kjer je malim in srednje velikim podjetjem omogočen dostop do raziskovalne infrastrukture in vodilnih znanstvenikov, predanih svojemu delu.
Unfortunate social challenges such as Covid-19 are accelerators of change, causing all trends to speed up, and new challenges and opportunities to emerge. As we begin to imagine life after Covid, economic, employment, and sustainability challenges now loom large.
Research is key to addressing the now-urgent challenges of climate change, ecological collapse, and future energy needs, while also imagining and building a better future, linking the country’s scientific excellence to new innovations, products, and processes that grow the national economy and aid its transition to becoming more knowledge-based and internationally competitive.

Kriza, povezana s pandemijo covida-19, je pokazala, kako reševanje nepredvidenih družbenih izzivov privede do sprememb, postavlja in pospešuje trende ter odpira nove priložnosti. Zdaj, ko si lahko predstavljamo, kakšno bo življenje po koncu pandemije covida-19, so pred nami različni gospodarski, zaposlitveni in trajnostni izzivi.
Raziskovalna dejavnost je ključna za reševanje problemov, povezanih s podnebnimi spremembami, ekologijo in prihodnjimi potrebami po energiji. Z njo uresničujemo vizijo boljše prihodnosti, saj omogoča uresničevanje znanstvene odličnosti države z inovacijami, izdelki in procesi, ki krepijo nacionalno gospodarstvo in pripomorejo k temu, da temelji na znanju in mednarodni konkurenčnosti.

Vodilne raziskave na svetovni ravni

ERC in znanstvena odličnost IJS

Odgovor na največje izzive Slovenije

Institut »Jožef Stefan« stremi k uskladitvi strateške razvojne vizije s širšimi gospodarskimi in inovacijskimi cilji države. Želimo uresničiti velik neizkoriščeni potencial slovenske znanstvene odličnosti in prispevati k izpolnitvi dolgoročnih evropskih ciljev, kot sta ukrepanje na področju podnebnih sprememb in uresničitev evropskega zelenega dogovora.
Dostop do najsodobnejše raziskovalne infrastrukture bo dvignil kakovost slovenske raziskovalne dejavnosti in sodelovanja z najboljšimi mednarodnimi raziskovalnimi skupinami

na še višjo raven, vzpostavil prostor za sodelovanje med znanostjo in industrijo, študente spodbudil k raziskovalni karieri in preprečil beg možganov. IJSplus bo postal skupno raziskovalno središče ter stičišče znanosti (TRL 1–3) in komercialnih inovacij (TRL 6–9), kjer se bodo s skupnimi močmi razvijale nove rešitve za izzive v prednostnih panogah, ki so ključnega pomena za prihodnost države (medicina, energija, elektronika, materiali, informacijske in komunikacijske tehnologije ter trajnostne tehnologije).

Zakaj IJSplus?

“Po zaključku doktorske disertacije leta 1993 mi je mentor, profesor Robert Blinc, priskrbel majhen prostor v enem od laboratorijev, kupil mikroskop na atomsko silo in rekel, naj raziskujem, kar hočem – če najdem sredstva. To mi je omogočilo, da sem skozi leta sestavil svojo raziskovalno skupino. Verjamem, da bo IJSplus podobne priložnosti ponudil nadarjenim mladim znanstvenikom in znanstvenicam.”

Igor Muševič
Dobitnik projekta ERC za uveljavljene raziskovalce z naslovom LOGOS (»Logična vezja iz fotonske mehke snovi«)

“Slovenija ima dolgo tradicijo znanstvene odličnosti in inovacij. Pričakujemo, da bo IJSplus to tradicijo še okrepil in omogočil velik doprinos k evropski raziskovalni odličnosti, odpiral nova obzorja mladim talentom in imel trajni učinek na družbo.”

Peter Križan
Dobitnik projekta ERC za uveljavljene raziskovalce z naslovom FAIME (»Anomalije v fiziki okusov z naprednimi metodami za detekcijo delcev«)

“Za vsakodnevno zdravje in dobro počutje se močno zanašamo na hiter napredek znanosti in tehnologije. IJSplus je dolgoročna naložba v našo prihodnost z infrastrukturo, ki gradi na vznikajočih znanstvenih obzorjih in zagotavlja, da se lahko naši mladi talenti samozavestno osredotočijo na najsodobnejše znanstvene cilje.”

Dragan Mihailović
Dobitnik projekta ERC za uveljavljene raziskovalce z naslovom TRAJECTORY (»Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije«)

Sinergije s slovenskimi nacionalnimi strategijami

IJSplus se bo posvečal ključnim globalnim izzivom, vključno z zeleno, digitalno in energetsko preobrazbo ter prehodom na nove materiale in v Družbo 5.0. Tesno bo sodeloval z novim Evropskim raziskovalnim prostorom.

IJSplus bo okrepil sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in industrijo, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji.

IJSplus prinaša modernizacijo in internacionalizacijo slovenske znanstvene in raziskovalne infrastrukture.

9

Z IJSplusom bomo v Slovenijo privabili vrhunske znanstvene talente z vsega sveta, mladim raziskovalcem pa omogočili izbiro pri izzivih novih kariernih poti.

IJSplus bo slovensko središče za sodelovanje na najvišji ravni in bo omogočil umestitev nacionalne raziskovalne infrastrukture v evropsko agendo za razvoj raziskovalne in tehnološke infrastrukture.

Z

IJSplus bo spodbudil usposabljanje za raziskave in vseživljenjsko učenje na vseh
ključnih področjih, vključno z novimi veščinami prihodnosti.

h

Z IJSplus bo omogočena pospešena izgradnja in nadgradnja ključne raziskovalne infrastrukture za uresničitev cilja doseganja kritične mase v velike raziskovalne infrastrukture na prednostnih znanstvenih področjih, ki prispevajo k uravnoteženemu razvoju družbe in gospodarstva.

IJSplus bo vzpostavljal in vzdrževal dinamično okolje znanstvenih aktivnosti, ki rešujejo nastajajoče družbene izzive, od spodaj navzgor. Nudil bo podporo za pridobivanje in izvajanje projektov ERC, kar bo dodatno povečalo obseg mednarodnih vlaganj v slovensko znanost.

Ključne omogočitvene tehnologije

IJSplus bo krepil področja, na katerih temelji slovenska znanstvena odličnost:
  fizika;   materiali;
  kemija in biologija;   informacijske in komunikacijske tehnologije, umetna inteligenca.
V teh se prepletajo izjemno pomembne in uporabne tematike raziskovanja:
      svetloba, optika, fotonika;
    snov, materiali, elektronika;
     kvanti, načela za spodbujanje prebojnih raziskav.

… in s posebnimi raziskovalnimi usmeritvami, ki kot prve v ospredje postavljajo koncept materiomike oz. raziskovanja naprednih materialov:

 • visoko koherentni kvantni sistemi in simulacije;
 • kvantna fizika pri nizkih temperaturah, vključno s superprevodniki;
 • sistemi za interakcijo svetloba-snov;
 • plazemska obdelava na ravni atoma;
 • kvantno zaznavanje in napredna senzorika;
 • kemija notranjih lupin in napredni materiali;
 • kvantni učinki pri nanomaterialih;
 • oblikovanje materialov na podlagi njihovih kvantnih lastnosti;
 • samodejno odkrivanje novih materialov;
 • interakcija svetlobe in delcev z biološkimi sistemi in novimi biološkimi materiali.

Ključne omogočitvene tehnologije

IJSplus bo krepil področja, na katerih temelji slovenska znanstvena odličnost:

fizika;
materiali;
kemija in biologija;
informacijske in komunikacijske tehnologije, umetna inteligenca.

V teh se prepletajo izjemno pomembne in uporabne tematike raziskovanja:

svetloba, optika, fotonika;
snov, materiali, elektronika;
kvanti, načela za spodbujanje prebojnih raziskav.

… in s posebnimi raziskovalnimi usmeritvami, ki kot prve v ospredje postavljajo koncept materiomike oz. raziskovanja naprednih materialov:

 • visoko koherentni kvantni sistemi in simulacije;
 • kvantna fizika pri nizkih temperaturah, vključno s superprevodniki;
 • sistemi za interakcijo svetloba-snov;
 • plazemska obdelava na ravni atoma;
 • kvantno zaznavanje in napredna senzorika;
 • kemija notranjih lupin in napredni materiali;
 • kvantni učinki pri nanomaterialih;
 • oblikovanje materialov na podlagi njihovih kvantnih lastnosti;
 • samodejno odkrivanje novih materialov;
 • interakcija svetlobe in delcev z biološkimi sistemi in novimi biološkimi materiali.

Izkoriščanje potencialov umetne inteligence

Izkoristili bomo potenciale, ki jih ponujajo različne metode umetne inteligence, kot sta strojno učenje in metahevristična optimizacija. Z uporabo visoko zmogljivega računalništva iz raziskovalnih podatkov bomo izluščili nova znanstvena dognanja. Razvili bomo napredne metode razumljive umetne inteligence in jih uporabili, da poenostavimo in pospešimo proces odkrivanja novih materialov na podlagi kvantnih lastnosti. S temi funkcionalnimi materiali bomo naslovili največje izzive sodobne družbe. Z razumljivo umetno inteligenco bomo spodbudili odprto znanost ter sodelovanje med človeškimi in robotskimi znanstveniki prihodnosti.

Raziskali bomo interakcije med kvantnimi tehnologijami in umetno inteligenco, s čimer bomo zagotovili sinergične učinke pri razvoju najnovejših materialov in zdravil, omogočili napredno zdravstveno diagnostiko ter številne druge prebojne in uporabne dosežke.
Z uporabo kvantnega računalništva, ključnih pristopov umetne inteligence, ki temeljijo na strojnem učenju, in optimizacije bomo dosegli neslutene zmogljivosti, ključne za uspešnost umetne inteligence pri zahtevnih primerih praktične uporabe v realnem svetu. S pomočjo umetne inteligence bomo tudi izboljšali računske procese v kvantnem računalništvu.

Cilji:


Slovenijo v desetih letih umestiti med vodilne v Evropi na področju kvantnih tehnologij.


Nedavne znanstvene uspehe in preboje unovčiti v korist slovenskega in evropskega gospodarstva ter kakovosti življenja.


Začeti novo obdobje sodelovanja med nacionalnimi organizacijami in pobudami.

JSI_photo_02


Ustvariti fizični prostor, kjer se lahko raziskovalna dejavnost, industrija in širša javnost srečujejo ter skupaj obravnavajo nove izzive, ki se na svetovni ravni pojavljajo v medicini, elektroniki ter na področju energije in trajnostnega razvoja.


Pritegniti in obdržati vrhunske znanstvene talente.


Zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki bi Institutu »Jožef Stefan« omogočila rast in uvrstitev med najboljše raziskovalne ustanove na svetu.


Slovenijo v desetih letih umestiti med vodilne v Evropi na področju kvantnih tehnologij.


Nedavne znanstvene uspehe in preboje unovčiti v korist slovenskega in evropskega gospodarstva ter kakovosti življenja.


Ustvariti fizični prostor, kjer se lahko raziskovalna dejavnost, industrija in širša javnost srečujejo ter skupaj obravnavajo nove izzive, ki se na svetovni ravni pojavljajo v medicini, elektroniki ter na področju energije in trajnostnega razvoja.


Začeti novo obdobje sodelovanja med nacionalnimi organizacijami in pobudami.


Pritegniti in obdržati vrhunske znanstvene talente.


Zagotoviti ustrezno infrastrukturo, ki bi Institutu »Jožef Stefan« omogočila rast in uvrstitev med najboljše raziskovalne ustanove na svetu.

JSI_photo_02

Velika raziskovalna infrastruktura na IJS

V Sloveniji so sredstva za veliko raziskovalno in tehnološko infrastrukturo že dalj časa precej pod evropskim povprečjem, zato ni bilo mogoče zgraditi trdne tehnološke podlage za raziskave, razvoj in vrednotenje znanja.

Zgodovina naložb v velike nacionalne raziskovalne infrastrukture na IJS je skromna. Leta 1966 je IJS zgradil jedrski reaktor TRIGA, ki se je uporabljal za temeljne raziskave in je bil gospodarsko zelo pomemben pri izgradnji Nuklearne elektrarne Krško. Domače znanje je prispevalo k učinkovitosti procesov gradnje in investicijskega načrtovanja.
Reaktor še vedno deluje in omogoča študij ter izobraževanje kadrov na področju jedrskih tehnologij. Te so ključnega pomena pri prehodu v brezogljično družbo in tudi v medicini. Na drugih raziskovalnih področjih, ki jih pokriva IJS, ni bilo podobnih naložb.
JSI_photo_11

Pomen IJSplusa za industrijo

JSI_photo_12

Ključnega pomena je, da izsledki raziskav IJSplusa dosežejo slovenske gospodarske družbe, še posebno mala in srednje velika podjetja ter vlagatelje. Usmerjenost znanstvenih prizadevanj IJSplusa je zato skrbno usklajena s prednostnimi razvojnimi nalogami slovenskega gospodarstva, Slovensko strategijo pametne specializacije in Slovensko industrijsko strategijo.

IJSplus bo dodatno okrepil odnose z industrijo in vzpostavil vezi za prenos tehnologij z visoko gospodarsko vrednostjo iz laboratorija na trg na naslednjih področjih:

 • novi materiali in elektronika za zaznavanje, računalništvo in komunikacijo;
 • napredni funkcionalni materiali;
 • pretvarjanje energije in zelene tehnologije prihodnosti, nanoinženirstvo energetskih materialov;
 • kvantno računalništvo in komunikacije;
 • okoljsko, geološko in ekološko zaznavanje;
 • okolju prijazna obdelava s svetlobo in plazmo;
 • biološki sistemi, biomedicina, nuklearna medicina, personalizirane in nove diagnostične metode z inovativnimi tehnologijami obdelave.

Pomen IJSplusa za industrijo

Ključnega pomena je, da izsledki raziskav IJSplusa dosežejo slovenske gospodarske družbe, še posebno mala in srednje velika podjetja ter vlagatelje. Usmerjenost znanstvenih prizadevanj IJSplusa je zato skrbno usklajena s prednostnimi razvojnimi nalogami slovenskega gospodarstva, Slovensko strategijo pametne specializacije in Slovensko industrijsko strategijo.

IJSplus bo dodatno okrepil odnose z industrijo in vzpostavil vezi za prenos tehnologij z visoko gospodarsko vrednostjo iz laboratorija na trg na naslednjih področjih:

 • novi materiali in elektronika za zaznavanje, računalništvo in komunikacijo;
 • napredni funkcionalni materiali;
 • pretvarjanje energije in zelene tehnologije prihodnosti, nanoinženirstvo energetskih materialov;
 • kvantno računalništvo in komunikacije;
 • okoljsko, geološko in ekološko zaznavanje;
 • okolju prijazna obdelava s svetlobo in plazmo;
 • biološki sistemi, biomedicina, nuklearna medicina, personalizirane in nove diagnostične metode z inovativnimi tehnologijami obdelave.
JSI_photo_12

Nove zgradbe, nove zgodbe

IJSplus je dolgoročni projekt s pomembnimi naložbami, kot so:
 • nova stavba in infrastrukturni prostori, vključno s čistimi sobami in laboratoriji brez hrupa;
 • napredna oprema in raziskovalni pripomočki, vključno s prostori za raziskave v ultravisokem vakuumu in opremo za raziskave pod ekstremnimi pogoji;
 • platforme z visoko stopnjo avtomatizacije za izvajanje raziskav na področju razvoja novih materialov, izdelavo prototipov in karakterizacijo, vključno z robotskimi laboratoriji in sistemi za odkrivanje znanja z vgrajeno umetno inteligenco;
 • pobude za skupno uporabo prostorov z zaposlenimi v drugih pomembnih raziskovalnih organizacijah v Sloveniji za delo pri najpomembnejših skupnih projektih, ki so v nacionalnem interesu, npr. pri projektih s področja ekologije, podnebnih sprememb in energetike;
 • optimalno izkoriščanje priložnosti, podprto s temeljnimi in uporabnimi raziskavami;
 • širjenje zavedanja, da je znanost gonilna sila prehoda v bolj zeleno in pravičnejšo družbo, in sicer v skladu s politiko EU za valorizacijo rezultatov raziskav.
IJSplus bo vključeval:
 • nova organizacijska načela za interdisciplinarne raziskovalne grozde in oddelke za upravljanje;
 • modularno in odprto zasnovana območja za znanstveno-raziskovalno delo, vključno s prostori za hitro izdelavo prototipov ter podporo odprti znanosti in odprtemu inoviranju;
 • prilagodljive prostore, kjer bodo raziskovalci v okviru projektov ERC razvijali svoje raziskave in imeli možnost razširiti svoje skupine;
 • platformo za hitro izdelavo prototipov, odprto za sodelovanje z industrijo, in namenske prostore za skupno delo raziskovalcev iz akademske sfere in gospodarstva, posebej malih in srednje velikih podjetij;
 • prostore za dolgoročna sodelovanja deležnikov v raziskovalnih verigah, od akademskih, raziskovalnih in industrijskih skupnosti do vladnih služb in vodilnih mednarodnih raziskovalnih laboratorijev;
 • okolje za srečevanje z javnostjo in promocijo znanosti;
 • pametne, zelene ter energetsko in toplotno učinkovite prostore, ki so skladni s cilji ogljične nevtralnosti ter pobudami novega evropskega Bauhausa.

Nove zgradbe, nove zgodbe

IJSplus je dolgoročni projekt s pomembnimi naložbami, kot so:
 • nova stavba in infrastrukturni prostori, vključno s čistimi sobami in laboratoriji brez hrupa;
 • napredna oprema in raziskovalni pripomočki, vključno s prostori za raziskave v ultravisokem vakuumu in opremo za raziskave pod ekstremnimi pogoji;
 • platforme z visoko stopnjo avtomatizacije za izvajanje raziskav na področju razvoja novih materialov, izdelavo prototipov in karakterizacijo, vključno z robotskimi laboratoriji in sistemi za odkrivanje znanja z vgrajeno umetno inteligenco;
 • pobude za skupno uporabo prostorov z zaposlenimi v drugih pomembnih raziskovalnih organizacijah v Sloveniji za delo pri najpomembnejših skupnih projektih, ki so v nacionalnem interesu, npr. pri projektih s področja ekologije, podnebnih sprememb in energetike;
 • optimalno izkoriščanje priložnosti, podprto s temeljnimi in uporabnimi raziskavami;
 • širjenje zavedanja, da je znanost gonilna sila prehoda v bolj zeleno in pravičnejšo družbo, in sicer v skladu s politiko EU za valorizacijo rezultatov raziskav.
IJSplus bo vključeval:
 • nova organizacijska načela za interdisciplinarne raziskovalne grozde in oddelke za upravljanje;
 • modularno in odprto zasnovana območja za znanstveno-raziskovalno delo, vključno s prostori za hitro izdelavo prototipov ter podporo odprti znanosti in odprtemu inoviranju;
 • prilagodljive prostore, kjer bodo raziskovalci v okviru projektov ERC razvijali svoje raziskave in imeli možnost razširiti svoje skupine;
 • platformo za hitro izdelavo prototipov, odprto za sodelovanje z industrijo, in namenske prostore za skupno delo raziskovalcev iz akademske sfere in gospodarstva, posebej malih in srednje velikih podjetij;
 • prostore za dolgoročna sodelovanja deležnikov v raziskovalnih verigah, od akademskih, raziskovalnih in industrijskih skupnosti do vladnih služb in vodilnih mednarodnih raziskovalnih laboratorijev;
 • okolje za srečevanje z javnostjo in promocijo znanosti;
 • pametne, zelene ter energetsko in toplotno učinkovite prostore, ki so skladni s cilji ogljične nevtralnosti ter pobudami novega evropskega Bauhausa.

Finančni vidiki

Za izvedbo IJSplusa bo potrebna usklajenost različnih virov financiranja. Ti vključujejo evropska in nacionalna namenska sredstva za izgradnjo objektov in nakup raziskovalne opreme, stabilno financiranje osnovne institucionalne dejavnosti ter nekaterih stroškov dela. Po začetku delovanja bodo te naložbe omogočile še uspešnejše pridobivanje sredstev iz mednarodnih programov (kot je npr. Obzorje Evropa) ter privabile k sodelovanju še več industrijskih partnerjev.
IJSplus bo svojim izjemnim raziskovalkam in raziskovalcem zagotovil ustvarjalno delovno okolje z najmodernejšo raziskovalno opremo ter tej opremi ustrezno prilagojene prostore. Razčlenitev stroškov je naslednja:

Shema_SLO
JSIplus will require a synergy of various sources of funding, including Recovery and Development Plan and Structural Funds for the physical building and procurement of new equipment, and national funds for the operation of the center and some personnel costs. These pump-priming and infrastructure investments will be multiplied over the middle and longer term by industry sponsorship and competitive funding from European sources including Horizon Europe.
We can only make the JSIplus project a success story by providing our outstanding researchers with modern, state-of-the-art facilities. The cost breakdown is as follows:
Shema_SLO

Časovnica

2021

Idejna zasnova, zagotavljanje začetnih sredstev za arhitekturne načrte in načrte upravljanja

2022

Preizkus prebojnih idej in inovativnih rešitev

2023

Dokončna ureditev gradbene dokumentacije in izdelava načrta nakupa raziskovalne opreme

2024

Zagon gradnje IJSplusa in nameščanje opreme

2025-2026

Slovesno odprtje in postopna selitev v novo stavbo

Časovnica

2021

Idejna zasnova, zagotavljanje začetnih sredstev za arhitekturne načrte in načrte upravljanja

2022

Preizkus prebojnih idej in inovativnih rešitev

2023

Dokončna ureditev gradbene dokumentacije in izdelava načrta nakupa raziskovalne opreme

2024

Zagon gradnje IJSplusa in nameščanje opreme

2025-2026

Slovesno odprtje in postopna selitev v novo stavbo